Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.strzebin.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych Zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych (brak możliwości ze strony dostawcy edupage.org) Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi Część treści zamieszczono w formacie graficznym Część plików nie jest dostępnych cyfrowo Strona nie posiada możliwości zmiany kontrastu oraz rozmiaru czcionki (ograniczenia ze strony dostawcy cal.pl).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Musiał, sekretariat@strzebin.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (34)3570078. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Budynek nr 1 – główne wejście(schody) znajduje się od ulicy Lompy, ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Budynek posiada jeszcze wejście od strony sali gimnastycznej oraz od strony gospodarczej – kuchni. Wejścia (schody) te są wykorzystywane jako wyjścia ewakuacyjne. Szkoła posiada parking ogólnodostępny .
Budynek nr 2 – główne wejście oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ulicy Szkolnej, ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. W budynku jest urządzenie do przemieszczania się osób niepełnosprawnych – winda. Budynek posiada jeszcze dwa wejścia przez halę sportową oraz dwa wejścia przez szklany łącznik ( który łączy budynek nr 1 i budynek nr 2). Wejścia (schody) te są wykorzystywane jako wyjścia ewakuacyjne. Szkoła posiada parking ogólnodostępny.
Budynek nr 3 – główne wejście(od strony północnej) od ulicy 1 Maja (schody) , ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Budynek posiada jeszcze wejście od strony zachodniej. Wejścia te wykorzystywane są jako wyjścia ewakuacyjne. Przedszkole posiada kilka miejsc parkingowych.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Ligonia w StrzebiniuSzkoła Podstawowa Im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu

Adres: ul. Lompy 9                                                                      Sekretariat czynny:
                 42-288 Strzebińn                                                              Pon. - Pt.
NIP 575-10-50-923                                                                          7.30 - 15.30
IDS 001197022  
REGON 001197022 
tel. 34/3570078
e-mail: sekretariat@strzebin.edu.pl 
              sp.strzebin@poczta.fm


Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że inspektorem ochrony danych (IOD) 
Cezary Nowicki
 inspektor@odocn.pl, 
tel. 602762036 
Deklaracja Dostępności
(c)2018, Szkoła Podstawowa w Strzebiniu, All rights reserved
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem